Bedri Rahmi Eyüboğlu

İlk ve orta öğrenimini Trabzon’da yapa. Güzelsanatlar Akademisini bitirdi. (1931) Paris’de Andre Lhote atelyesinde çalıştı. (1931 -1933) Türkiye’ye dönünce Güzelsanadar Akademisi öğretim üyesi oldu. 5 arkadaşıyla “D Grubu”nu kurdu. ılk çalışmalarında izlenimci bir renk anlayışı ortaya koydu. Çınarlı kahveleri, Han içlerine, yurt görüntülerini lirik bir anlatımla çizdi. Sonra Türk Halk elsanatları ve Anadolu nakışlarıyla ilgilendi. 1945-1950 yılları arasında basma-çoğaltma çalışmalarını önde tutarak gravür, serigrafi, Litografi tekniğiyle albümler düzenledi. Tekrar gittiği Paris’te Musee de L’Homme’da ilkel soylar sanatını inceleyerek çalışmalarda nakışa önem veren yazmacılığa yöneldi. 1957 yılında dokuma, kilim, yazma, nakış gibi halk el sanatlarındaki motifleri kendine özgü bir uslupla kaynaştıran, mozaik çalışmalarına yöneldi. Brüksel sergisinde Türk pavyonu için yaptığı 227m2 lik mozaik panosuyla büyük ödül olan altın madalyayı kazandı. (1958) ve Sao Paolo Biennale’inde şeref madalyası ve Paris’de Nato binasındaki 50m2 lik mozaik panosu ile (1959) milletlerarası bir başarı kazandı. Son yıllarda soyut resimler yaptı. Resim ve Heykel Müzelerinde, Milli Kütüphane’de ve özel koleksiyonlarda birçok resmi vardır. Eserleri arasında “Kahve Bahçesi; Köylü Kadını; Mangal ve ıbrik; Balıklar; Pembe Dizi; Mavi Siyah Kuş; Sağır Bozlar anılmalıdır.