loader image
Tüm Arşiv Sergiler

30. Yıl Sergisi 16 MAYIS – 15 HAZİRAN 2019

16 May 2019 - 15 Haz 2019

30. Yıl Sergisi
16 MAYIS 2019 – 15 HAZİRAN 2019
Açılış: 16 Mayıs Perşembe
Kokteyl: 18:00 – 20:30

21.YÜZYILDA BİR BEYAZ KÜP: ARDA SANAT GALERİSİ

Piyasalaşan sanat ortamında, sermaye ve sanat arasına yerleşmiş küratöryel bağımlılık nedeniyle sanatçı özerkliğinin hatta özgürlüğünün tartışmalı bir duruma getirildiği ve sürekli olarak bir şeylerin bittiğinin başka şeylerin başladığının ilan edildiği bir zaman diliminde, dile kolay Arda Sanat Galerisi 30 yılı geride bırakmış olarak sanatı insanlarla buluşturmaya devam ediyor.

Arda Sanat Galerisi’nin 30.yılını iç-tenlikle kutlarken bu vesileyle sanat galerisi ve sanat galericiliğine, zamanın ruhu, tarihsel işlev ve toplumsal misyon bakımından kısa bir göz atmakta yarar olduğu düşünce-sindeyim.

Galeri meselesi sanatın maksimize olmuş tartışmalarının içinde pek görünmese de ortaya çıkışı, yarattığı spekülasyonlar, etki gücü gibi bir-çok nedenle hatırı sayılır bir sanat ve sanat tarihi meselesidir aslında.

Bir süredir galeriler, diğer tüm ticari mekânlar gibi arz ve talep ilişkisinin doğal sonucu olarak görülse de çoğul işlev yüklenen ender iş kollarındandır.

Ve gerçek şudur ki sanat galerileri, hala kültürel üst yapı ürünü olan sanat yapıtını kaldırıma bir adım uzaklıkta ve umuma açık kapısıyla insanlara götürme misyonunu sürdürmektedir. Ayrıca kamusal aydınlatıcı bir rolü olan sanat galerisi bir taraftan sanat ve sanatçının dar sanat camiası ve geniş kitlelere ulaşması konusunda çaba sarf ederken diğer taraftan potansiyel müzeci olan koleksiyonerin oluşumuyla da tarihsel ve ticari bir işlev ifa eder.

Köklerini mağara duvarlarının daimi sergilerinden alan ve duvarın evrimiyle başat bir anlam değişimine uğrayan galerinin, kuşkusuz birde tarihi vardır. Bu tarih sadece kraliyet mensuplarının görme ayrıcalığına sahip olduğu 1699 yılında Louvre Sarayı’nın Carré Salonu’nda gerçekleştirilen ancak 1737’de halka açılan ve Devrim sonrası yıllarla birlikte, olağanüstü bir sayı olan, bir milyondan fazla Parislinin ziyaret ettiği sergilerle başlar.

Ancak günümüzdeki anlamıyla sanat galerisi, çok yakın bir tarih olan 1850 sonrası, bu salon sergilerinin kokuşmuş burjuva şarlatanlıklarının sahnesine dönüşmesine, hiç bir filitrasyona tabi tutulmaksızın her türlü resim ve heykelin sergilenmesiyle meydana gelen niteliksizliğe ve bu niteliksizliğin yerleşik hale gelmeye başlamasına olan itiraza bağlı olarak ortaya çıkmıştır.

Bu ortaya çıkışın doğal bazı mahsullerinin yanı sıra, iki tarihsel sonucu daha olmuştur: birincisi kişisel sergiler, ikincisi ise sanatı, sarayın ve mesenlerin boyunduruğundan kurtararak özerklik kazandırmasıdır. Salon veya müze sergileri yüzlerce sanatçının binlerce yapıtını sergileyerek adeta yapıtı ve sanatçıyı sıradanlaştırırken, galeri hem sanata hem de sanatçıya özerk kimlik oluşturma şansı veren bir alan olmuştur.

Yukarıda ki tarihten biraz önce veya biraz sonra her ne kadar 1775’te İrlandalı sanatçı Nathaniel Hone’un kişisel sergisi gibi bizde de 1873 ve1874’te Şeker Ahmet Paşa’nın kişisel sergileri olsa da bunlar editörü ve yayıncısı olmayan kitap gibi ikincil tarihsel olay gibi kenarda kalmışlardır. Yani bu sergiler müstakil ve tabelası olan sanat galerilerinde açılmamışlardır.

Esas olarak bugün ki sanat galerilerinin öncüleri 1865’te açılan Durand Ruel Galerisi, Manet, Degas ve Pisarro’yu; 1893’te açılan Ambroise Vollard da, Cezanne, Picasso ve Gaugin’i sergileyen bu ilk nesil galerilerdir.

Galerinin bu rolü bugün sanatçın özgür kişiliğinin inşa edilmesinin önemli mihenk taşlarından biridir.

Bugün Postmodern Nostradamusların vazettiği gibi tüm bitti bitiyor, miadını tamamladı, misyonunu tüketti söylemlerine rağmen sanat galerileri varlığını sürdürüyor ve sanat dünyasının bir parçası olmaya devam ediyor.

Ankara‘nın son yıllarda yeni gözdesi olan Yıldızevler Mahallesi’nde birbirine yürüme mesafesi uzaklıkta olan yirmiyi aşkın sanat galerisi arasında önemli bir yer tutan Arda Sanat Galerisi 30.yılını geride bırakarak yaptığı hizmetlerin haklı gururunu yaşıyor.

Arda Sanat Galerisinin iki sahibinden biri olan ve Üniversiteyi bitirdikten sonra askerlik vazifesi sırasında Övgü Arda’yla arkadaş olduklarını ve askerlikten sonra bu arkadaşlıklarının Övgü Arda ve Rahmetli Fethi Arda ile sıkı bir dostluğa dönüştüğünü söyleyen Ender Başaran: “Resim koleksiyonculuğuna başladım ve onların yardımıyla alıyordum. Hemen akabinde biz neden bir galeri açmıyoruz diyerek Övgü ve Fethi Arda (amcanın) aklına bu işi soktum ” diyerek ve parlak bir iş hayatını geride bırakarak Övgü’yle ortak kurdukları Arda Sanat Galerisi’nin kuruluş ve 30 yıllık serüvenin doğum öyküsünü böyle özetlemektedir.

Sanata ve onun hizmetine adanmış bir mekân olan Arda Sanat Galerisi’nin sahipleri dostlarım, Övgü ve Ender,30.yılınız kutlu olsun nice yıllara…

Cezmi Orhan

Yorumlara Göz At Döküman
  • Tarih: 16 May 2019 - 15 Haz 2019
  • Yer:Yıldızevler, Hilal, Şht. Mustafa Doğan Cd 84/A, 06550 Çankaya/Ankara
  • Küratör:Arda Sanat Galerisi
  • Süre:-