Hanefi Yeter

Türk Ressam

1967-1972 iDGSA Bedri Rahmi Atölyesi 1973-1978 Berlin Akademisi 1973’ten beri Berlin ve İstanbul’da yaşıyor.

Kişisel Sergiler

1979 Einstein Haus, Ulml Vuolkshoch Schule, Weinheim Fabrik, Stadt Kiel.

1980 Galeria Turkay, Stuttgart Kunstler Haus Bethanien – Berlin

1982 Kuntsverein Offenbach Galerie F, Köln

1985 Galerie Chamissoplatz. Berlin Evangelische Gamainde, Tudingen

1990 Türk – Alman Kültür Merkezi, Ankara Elefanten Press Galerie, Berlin

1992 Galerie Urart, Ankara Kreissparkasse, Rüsselsheim.

1996 Türk kültür evi, Berlin,

Arda Sanat Galerisi, Ankara

1998 Galerie Tammen Busch, Berlin

iş Bankasi Parmakkapı Galerisi, İstanbul,

Arda Sanat Galerisi, Ankara.

Sanatçının Bazı Eserleri